مجموعه مقالات

کتاب فلسفه مدرن و ایران

Modern Philosophy and Iran

«فشار گازنبری بر رژیم دو بُنی» New

دریافت فایل به صورت PDF«کوتولۀ سیاسی در دربار خلیفه» New

دریافت فایل به صورت PDF«خود را از آمریکا‌ستیزی برهانیم» New

دریافت فایل به صورت PDF« نُتردام ما کجاست؟» New

دریافت فایل به صورت PDF«آیا ایران آینده بهائی خواهد بود؟»

دریافت فایل به صورت PDF«نوشتار داریوش همایون دربارۀ رگ تاک»«چرا اپوزیسیون برنمی‌خیزد؟»

دریافت فایل به صورت PDF«متن کامل و بازبینی‌شده‌ کتاب رگِ تاک» New

دریافت فایل به صورت PDF«چپ‌گرایی، شیشۀ عمر حکومت اسلامی»

دریافت فایل به صورت PDF«پس از چهل سال کجای کاریم؟»

دریافت فایل به صورت PDF««راست ملّی» در برابر «چپ ضد ملّی»»

دریافت فایل به صورت PDF«پادشاه انتخابی، ضرورت تاریخی»

دریافت فایل به صورت PDF«منتظر چه هستیم؟»

دریافت فایل به صورت PDF«پیشنهادی به فَرَشگرد»

دریافت فایل به صورت PDF«بحران سیاسی اروپا از کجا می‌آید؟»

دریافت فایل به صورت PDF«آشتی ملی را نمی‌توان دور زد»

دریافت فایل به صورت PDF«ملایان، برندگان سه انقلاب»

دریافت فایل به صورت PDF«غول‌های رسانه‌ای و حکومت اسلامی»

دریافت فایل به صورت PDF«چرا ایران را دوست دارم؟»

دریافت فایل به صورت PDF«کجا ایستاده‌ایم؟»

دریافت فایل به صورت PDF«...اگر صبر کنیم و امید داشته باشیم»

دریافت فایل به صورت PDF«!انقلاب مسلحانه، افسانه‌ای بیش نیست»

دریافت فایل به صورت PDFچرا، اثر می‌کند

دریافت فایل به صورت PDFچه زمانی آمریکا به ایران حمله خواهد کرد؟

دریافت فایل به صورت PDFتوقعات ملی ما کدامند؟

دریافت فایل به صورت PDFتاریک‌اندیشان ایرانی و اسرائیل

دریافت فایل به صورت PDFچپ‌ها و برجام

دریافت فایل به صورت PDF«جنبش ملی برای دمکراسی در ایران» و دیگر هیچ

دریافت فایل به صورت PDFایران به کجا می رود؟

دریافت فایل به صورت PDFدوستان چپ، لطفاً دیگر مبارزه نکنید

دریافت فایل به صورت PDFنظام حکومت ایران چگونه باشد؟

دریافت فایل به صورت PDFسرمایه‌داری یا توحش

دریافت فایل به صورت PDF!چنین باید کرد

دریافت فایل به صورت PDFچه باید کرد؟

دریافت فایل به صورت PDFاز هگل توتالیتر تا مارکس ضدانقلابی

دریافت فایل به صورت PDFبه مناسبت دویستمین سالگرد تولد بهاءالله

دریافت فایل به صورت PDFآیا فلسفه یهودی است؟

دریافت فایل به صورت PDFآیا سیاست می‌تواند اخلاقی باشد؟

دریافت فایل به صورت PDF!آقای جهانبگلو، لطفاً به وظیفه‌ی خود عمل کنید

دریافت فایل به صورت PDFچرا حکومت ایران رفرم‌پذیر نیست؟

دریافت فایل به صورت PDFآیا زنان می‌توانند فیلسوف شوند؟

دریافت فایل به صورت PDFزرین‌کوب، نمونۀ فرهنگ‌ پرداز شرقی(۲)

دریافت فایل به صورت PDFهانا آرنت، نمونۀ فرهنگ‌ پرداز غربی(۱)

دریافت فایل به صورت PDFمردی که نباید شناخت!

دریافت فایل به صورت PDFپیاده ها در نبرد ملایان

دریافت فایل به صورت PDF«جنبش چپ»٬ دشمن مردم ایران

دریافت فایل به صورت PDF«نسبیت فرهنگی» بلای ایرانیان

دریافت فایل به صورت PDFپاسخ به «انتقاد دوستانه‌ای از مردم ایران»

دریافت فایل به صورت PDFراز بقای حکومت اسلامی در ایران

دریافت فایل به صورت PDFمصطفی‌ملکیان، متوهّم ملّی

دریافت فایل به صورت PDFخردورزی حق ماست!

دریافت فایل به صورت PDF۲۸ مرداد نه کودتا نه قیام!

دریافت فایل به صورت PDFزنده باد آمریکا!

دریافت فایل به صورت PDFاسلام ناب یا اسلام مهربان

دریافت فایل به صورت PDFمؤثر‌ترین شخصیت تاریخ معاصر

دریافت فایل به صورت PDFما موش‌ها!

دریافت فایل به صورت PDFسیدجواد طباطبائی، لو‌تر ایران؟

دریافت فایل به صورت PDFچه شد که چنین شد؟

دریافت فایل به صورت PDFخدایان ایرانیان

دریافت فایل به صورت PDFاعلام جرم

دریافت فایل به صورت PDFگذار از ملیت ایرانی به مدرنیته


متن کوتاه شدۀ سخنرانی در «گفتارهای برکلی» ۱۷ اوت ۲۰۱۴


دریافت فایل به صورت PDFسرنوشت ایران چه خواهد بود

دریافت فایل به صورت PDFبلای دین (۱)

دریافت فایل به صورت PDFاجازه ندهیم به ایرانیان توهین کنند

دریافت فایل به صورت PDFحلقه مفقوده انقلاب ۵۷

دریافت فایل به صورت PDFموانع آشنایی با فلسفه

دریافت فایل به صورت PDFتراژدی ۳۵ ساله ایران

دریافت فایل به صورت PDFزوال هویت ایرانی؟

دریافت فایل به صورت PDFفلسفۀ تاریخ

دریافت فایل به صورت PDFانتقاد از اندیشه گاندی

دریافت فایل به صورت PDFکوششی برای تبیین انقلاب ۵۷ قسمت دوم

دریافت فایل به صورت PDFدرجستجوی تاریخ

دریافت فایل به صورت PDFرفرم دینی و روشنفکران ایرانی

دریافت فایل به صورت PDFنفش اعراب در تمدن غرب

دریافت فایل به صورت PDFمصاحبۀ مریم نوری با فاضل غیبی دربارۀ کتاب

دریافت فایل به صورت PDFسوءتفاهم درباره تربیت آنتی آتوریته

دریافت فایل به صورت PDFکوششی برای تبیین انقلاب ۵۷ قسمت اول

دریافت فایل به صورت PDFفلسفۀ اخلاق، از کانت تا امروز قسمت اول

دریافت فایل به صورت PDFفلسفۀ اخلاق، از کانت تا امروز قسمت دوم

دریافت فایل به صورت PDFفلسفه پس از هولوکاست

دریافت فایل به صورت PDFدرآمدی بر کتاب راهنمای سرگشتگان اثر موسی بن میمون

دریافت فایل به صورت PDF


مانعی در راه فهم فلسفه

دریافت فایل به صورت PDF


بد فهمی فلسفه

دریافت فایل به صورت PDF

دریافت کتاب «فلسفه مدرن و ایران»


فلسفه مدرن و ایران
کتاب فلسفه مدرن و ایران

Modern Philosophy and Iran


نوشته فاضل غیبی

Author: Fazel Gheybi

فهرست مطالبکتابگذاری الاهۀ بقراط: منادیان خرد، آزادگی و همدردی


معرفی کتاب توسط میرزاآقا عسگری . مانی


معرفی کتاب به انگلیسی


گزیده هایی از کتاب


کانت پس از بررسی اینکه چه چیزی در این جهان برای ما قابل شناخت است. میدان دانش‌پژوهی را به جزیره‌ای تشبیه کرد که انسان می‌تواند آنرا بشناسد و با اطمینان بر روی آن زندگی کند. این جزیره در اقیانوسی از ناشناخته‌ها قرار دارد. نیچه مرزهای سه گانۀ شناخت بشری را (در طبیعت، جامعه و روان انسانی) نشان داد و هر چه را در این سو قرار دارد، آپولونی ( شناختنی) و آنسو را دنیای دیونیزی (ناشناختنی) نامید. او بر آن بود که باید خطر کرد، دانش را به دنیای وهم و خیال پیوند داد و بی محابا دل به دریای ناشناخته‌ها زد. اما پس از تجربیات قرن بیستم فیلسوفان معاصر برآنند که بهتر و شایسته تر است که سربر دیوار کوفتن های گذشته را رها کنیم و بکوشیم جزیره‌ای که بر آن زندگی می‌کنیم بخوبی بشناسیم و به جایگاه امن و پرآسایشی بدل سازیم. ص237وابستگی مذهبی، برخلاف آنچه تا بحال تصور می‌شد، مقوله‌ای اجتماعی است و بیشتر از آنکه ناشی از کشش درونی باشد نتیجۀ وابستگی به نهادهای دینی است و پیوند فرد با نهادهای دینی است که بصورت اعتقاد قلبی بازتاب می‌یابد. اهمیت این پیوند برای زندگی اجتماعی چنان است که برای آنانکه در درون جوامع دینی، گرمی و ایمنی آنرا حسّ می‌کنند، وابستگی مذهبی، طبیعی و ضروری می‌نماید. درحالیکه برای کسانی که از بیرون به این جوامع می‌نگرند، تعلق مذهبی نه تنها پشت کردن به خرد، بلکه قربانی کردن داوطلبانۀ آزادی و سرافرازی انسانی است. ص271هانا آرنت خواستار آنستکه انسان از چنان مرکز ثقلی (گرانیگاه) در درون خود برخوردار باشد که بتواند مانند کسی که بر پلی باریک و لرزان می‌رود، تنها به کمک تعادل درونی به پیش رود.(thinking without a banister) او خاطر نشان می‌کند که چنین راه رفتنی، بدون دست یازیدن به کناره‌ها (سنت ها، آرای دیگران) تنها برای کسی ممکن است که با قامتی سرافراز و هویتی خدشه‌ناپذیر گام بردارد. چنین انسانی تنها زمانی تحقق می‌یابد که بتواند با کوشش مداوم بر روی "من" خود کار کند و آنرا همچون جواهری درخشان ولی سخت، صیقل دهد. ص223بهاءالله در هر انسانی جوهر انسانیت را نهان می‌داند (مانند الماسی جلا نیافته) این گوهر را به تربیت می‌توان به درخشش درآورد. از آن پس دیگر نیکی و نیکویی در او نهادینه می‌شود و اصولاً نه تنها وسوسۀ بدکاری در سرشت او یافت نمی‌شود که بدکاری را لایق خود نمی‌داند و حاضر نیست بدان نزول کند. چنانکه، کسی که به ادب تربیت شده باشد، حاضر نیست بی‌ادبانه رفتار کند، زیرا بی‌ادبی را دون شأن و باعث خواری خود می‌داند. ص253گذار از ملیت ایرانی به مدرنیته


دانشگاه برکلی ۱۷ اوت ۲۰۱۴